Syfte och Bakgrund till Mångfaldsymposiet 2022

Syftet med Mångfaldsymposiet är att förbättra miljön för oss alla här på Lidingö. Såväl Lidingöborna, som växtligheten och djurlivet inkluderande vildbin, honungsbin, fjärilar och alla andra pollinerande insekter.

beekeeper-2650664__340

Vid årets första biodlarmöte här på Lidingö rapporterade några biodlare att flera samhällen dött helt oförklarligt. De hade ingen sjukdom och hade fullt med mat i kuporna. Honungsbin går inte i dvala under vintern utan bildar ett klot inne i kupan med drottningen i mitten. Honungen som de samlat under året är deras matförråd som de äter av för att kunna hålla värmen kring 30 grader i mitten av klotet, trots att det är minusgrader ute. Denna oförklarliga bidöd väckte idén om att mitt företag Bizzy Bee skulle arrangera ett Mångfaldsymposium för att värna om vår miljö genom att få ta del av aktuell forskning kring herbiciders och pesticiders inverkan på biologisk mångfald.

Untitled-16 copy

Så här säger Naturvårdsverket…

Pollineringen är hotad! Hoten mot pollinatörerna innebär en förlust av biologisk mångfald men kan även få långsiktigt svåra följder för världens livsmedelsförsörjning, även i Sverige. Färre blomrika miljöer, färre våtmarker, ökad användning av kemiska växtskyddsmedel, klimatförändringar är några av hoten som våra pollinatörer drabbas av.

Om Du vill ta del av aktuell forskning och hur Du kan bidra till Biologisk Mångfald, så är Du välkommen att anmäla Dig till Mångfaldsymposiet torsdag den 8 september i Dalénsalen Lidingö Stadshus.