Rotarys Ungdomsverksamhet

Rotary ungdomsprogram
Rotary for people of action copy

Ungdomarnas stora problem när de skall stå på egna ben, är att de saknar yrkeserfarenhet. De vet inte ens vad det finns för olika yrken, som skulle kunna passa dem. De saknar dessutom stor kontaktyta som är ett viktigt tillskott utöver teoretisk kompetens, när de skall förverkliga ” den ljusnande framtid är vår”, som det heter i studentsången. Men ingenting är gratis här i livet. Det gäller att ha hög ambitionsnivå, hög kompetens och de rätta kontakterna.

Rotarys program för ungdomar ger deltagarna kontakter, minnen och kunskaper för livet. Genom dessa program kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller göra en samhällsinsats genom att delta i ett samhällsprojekt.

Läs mer på Rotarys ungdomsutbyte

I varje Rotaryklubb finns en ansvarig för Ungdomsverksamheten. Rotaryklubbarna på Lidingö hittar Du under fliken Rotary ovan.

Rotaract Logo copy

Rotaract, som betyder ”Rotary in Action”, är en ungdomsorganisation till Rotary International, som specifikt vänder sig till ungdomar i deras egen ålder, med frågeställningar som intresserar dem. Genom Rotaract kan de få stipendier till att resa och studera utomlands. Träffa många i sin egen ålder och öka sin kontaktyta nationellt och internationellt.

Rotaract grundades år 1968 och idag finns det över 200 000 Rotaractmedlemmar (Rotaractors) i 10.000 klubbar från 184 länder. Rotaract utgörs av lokala klubbar där studenter och yrkesverksamma från 18 år samlas för att nätverka, möta samhällsledare, utveckla ledarskapsegenskaper och genomföra samhällsprojekt.

För Dig som är intresserad av ledarskap, personlig utveckling, välgörenhet och internationellt nätverkande så rekommenderas varmt att ta kontakt med Rotaract i Sverige