Logo Rotary Miljögruppen copy

IMG_2745

Att skydda miljön är Rotarys sjunde fokusområde. Därför bildade Lidingö Rotaryklubb tillsammans med Lidingö Milles RK och Lidingö Långängen RK  ”Lidingö Rotarys Miljögrupp” med stora möjligheter att öka kunskapen och intresset för miljön. Miljögruppen har fokuserat på den biologiska mångfalden på Lidingö, som ju är omgärdad av vatten med stora naturområden. Inledningsvis har satsningen från miljögruppen gällt den biologiska mångfalden på land och flera samtal har förts med Lidingö Stad, som därför har ställt en yta utanför Lidingö Stadsbibliotek till förfogande, där Miljögruppen skapat ett ”Upplevelse och informationscentrum” … 

IMG_2741
  • utvalda insektsvänliga växter har planterats och såtts
  • olika typer av insektshotell visas
  •  ett informationsblad om Rotary och biologisk mångfald har skapats
  •  Liksom även en QR-kod till en specifik hemsida med Rotaryinfo, tips och fakta samt en video tillsammans med Lidingö stad
  • ”Hotell Krypin” en informationspunkt för biologisk mångfald, där besökarna kan se exempel på insektshotell, en rabatt med ängsblommor som stödjer våra pollinatörer och tips om vad var och en kan göra på sin balkong, i sin rabatt eller blomsterkruka. 

Bland Rotarys hundratusentals medlemmar runt världen finns många som vill arbeta för miljömässig hållbarhet. De kan få inspiration, stöd och engagera sig i aktionsgruppen ESRAG (Environmental Sustainability Rotary Action Group): www.esrag.org