Bizzy Bee står för hållbar biodling

staplingskupa copy
Staplingskupor

Tillsammans med Lidingö Stad och med stöd av Lidingö Rotarys Miljögrupp, arrangerar Bizzy Bee Mångfaldsymposiet 2022. Miljögruppen är ett initiativ från de tre Rotaryklubbarna på Lidingö, Lidingö Rotaryklubb, Lidingö-Långängen Rotaryklubb samt Lidingö-Milles Rotaryklubb, för att främja biologisk mångfald. Besök gärna ”Hotell Kryp In” utanför biblioteket vid Lidingö Stadshus. Där kan Du få olika idéer till hur man kan göra insektshotell.

Biodling är en trevlig hobby. Det ger Dig möjlighet att ta ett steg närmare naturen, att uppskatta årstidernas växlingar på ett nytt sätt och att spela en aktiv roll för att bli en del av och påverka naturen. Du kommer att märka hur Din trädgård plötsligt vaknar upp med blommor, bär och härlig frukt. Du får också en aktivitet som Du kan göra tillsammans med barn, barnbarn och övriga familjen.

Gula Bin runt drottning copy
Drottningen i mitten
Burkar med honung copy

När Du lär känna Dina bin kommer du att upptäcka många intressanta sidor i deras beteende. Du kommer att börja märka små saker som hur de kommunicerar med varandra, hur de bygger en honungskaka och vilka växter som blommar var och när, under hela året. Du får också en utsökt honung av högsta kvalitet, som Du kan dela med Din familj, Dina grannar och vänner! En liten honungsburk från egna bin som gåbortpresent, är aldrig fel!