Att börja med biodling är ungefär som att köpa sin första dator.

Burkar med honung copy

Det är som att tränga in i en okänd värld där det vimlar av fackuttryck och idéer om hur man skall göra. Det sägs att det finns lika många idéer som det finns biodlare. Bina gör ändå som de vill. Vad som gäller hos en biodlare gäller inte alltid hos en annan. Därför gäller det att lära sig huvuddragen och sedan luta sig mot mer erfarna biodlare.

beekeeper-4426003__340

Biodling är en mycket trevlig hobby med många ”bieffekter”. Utöver den nyttiga honungen, så får Du och alla inom ca. 1,5 km radie en prunkande trädgård med frukt och blommor. Plötsligt märker Du också hur Du kommer ett steg närmare naturen. Du får också en aktivitet som hela familjen kan samlas kring. Ett fantastiskt sätt att länka in barn och barnbarn till en gemensam aktivitet. Honungen öppnar dörren till grannar och vänner. En liten honungsburk från den egna trädgården är alltid en present som går hem. Speciellt om Du försett burken med egen etikett!

Inspektion av ramar copy

Lidingö Biodlareförening är en livaktig förening, som träffas under trevliga kamratliga former, ofta i bigården hos medlemmarna själva, för att i praktisk handling byta tankar och idéer med varandra. Att gå med i föreningen är nästan en grundförutsättning för att lyckas med biodling. Det är lätt att göra fel och då kan hela samhället gå under. Man kan dessutom förstöra för andra biodlare. Där finns kompetens och mentorskap, vilket behövs, för biodling lär man sig inte på en kafferast. Bina lever sitt eget mycket sofistikerade liv utan att låta sig påverkas av människan. Därför gäller det att lära sig binas beteende under olika förhållanden. Genom att samarbeta i föreningen så kan man gemensamt sätta in åtgärder mot spridning av bisjukdomar samt bidra till att behålla bin med goda egenskaper.

Gula Bin runt drottning copy
Arbetsbin med drottningen i mitten

Inom föreningen har man bestämt sig för att ha Buckfastbin, en sort som är kända för att vara snälla och att vara duktiga på att göra honung. Det är därför viktigt att alla följer föreningens anvisningar för att få en bra bistam i området. Om alla har samma sorts bin så bidrar man till att det blir lugna bin.

Argt bi copyHÖ

Om flera olika raser blandas med varandra så är risken stor för att få aggressiva bin. Men det beror naturligtvis också på biodlaren hur hen umgås med sina bin. Lugnt och fint och inga häftiga rörelser. Ett par rökpuffar eller en liten vatttendusch från medhavd sprayflaska brukar hjälpa. Ändå skall man alltid ha skyddskläder på sig när man arbetar med bin. Skulle ett samhälle visa tecken på aggressivitet så byter man drottning från en biavelsstation eller en drottningodlare med lugna bin. Det är från drottningen alla bin i kupan kommer. Efter 2-3 veckor har det kommit så många nya bin att samhället är lugnt igen.

Det bästa för att komma igång är att först läsa på och att gå en kurs. Sedan är det bara att kliva på tåget. På hemsidan ALLT OM BIN finns en gratis nybörjarkurs i biodling med en tillhörande kursbok, man kan köpa. På den hemsidan finns dessutom nästan allt man vill veta om biodling.

Kontakta gärna mig om Du vill gå med i Lidingö Biodlareförening eller om Du har några frågor och behöver någon att rådgöra med. Tel: 070-730 52 60 hansuno.krisch@bizzybee.se